Bedrijfsbezoeken

Het project ‘beroepsacties’ van Rotary heeft als doel jongeren van de 5de graad van het basisonderwijs door middel van bedrijfsbezoeken te enthousiasmeren voor “Wetenschap en Techniek“. Jongeren zullen hierdoor meer belangstelling krijgen voor het aanbod van wetenschappelijke en technische studierichtingen.

Naast het motiveren van de jongeren zelf is het ongetwijfeld eveneens noodzakelijk om de betrokken ouders correcte informatie te bezorgen over de zeer interessante mogelijkheden die wetenschappelijke of technische studies inhouden: een boeiende en goedbetaalde job en/of ruime kansen in het hoger onderwijs.

Door de instroom in het technisch – wetenschappelijk- of beroepsonderwijs te vergroten zullen onze ondernemers op termijn vlotter geschikte, technisch onderlegde, medewerkers kunnen vinden. Door het huidige tekort aan dit soort medewerkers op onze arbeidsmarkt komen onze ondernemingen en daaraan onmiddellijk gepaard, onze welvaart, in het gedrang! Onze bedrijven worden soms gedwongen om met hun productieafdelingen en onderzoekscentra uit te wijken naar nabije of verre gebieden waar de gevraagde werkkrachten wel aanwezig zijn.

Door de jongeren vanaf de start te positioneren in de opleiding die aansluit bij hun talenten en interesses krijgen we technisch opgeleide mensen die fier zijn op wat ze studeren. Hun ego en zelfbeeld zal hoog en positief zijn. Jongeren die in het watervalsysteem terechtkomen en moeten ‘afzakken’ van ASO naar TSO of BSO hebben vaak het gevoel dat ze gefaald hebben.

Meer info: http://www.bedrijfsbezoeken.be/