De Rotaryfilosofie

De rotaryfilosofie komt tot uiting in een duidelijke omschrijving van de gestelde doelen, in de ethische gedragscode en in de “Vier-vragentest”Bij alles wat we denken, zeggen of doen stellen wij ons steeds de volgende vragen:

  1. Is het waar (komt het overeen met de feitelijke realiteit)?
  2. Is het billijk (eerlijk en rechtvaardig) voor alle betrokkenen?
  3. Bevordert het de vriendschap en het onderling vertrouwen?
  4. Komt het alle betrokkenen ten goede?

 

Lees meer