Hoe is Rotary ontstaan en gegroeid?

100 jaar geleden, op 23 februari 1905 stichtte advocaat Paul Harris in Chicago samen met drie geestesgenoten een vriendenclub die, naast onderlinge vriendschap en dienstbaarheid, een algemene terugkeer naar ethisch gedrag en burgerzin beoogde. Omdat zij beurtelings ‘in rotatie’ bij elkaar vergaderden, noemden zij hun club “Rotary”.

Reeds in 1912 zwermde Rotary uit naar Canada en Groot-Brittannië en in 1922 werd de naam omgedoopt tot ”Rotary International”.
>> zie ook www.rotary.org

In 1923 kwam de eerste Belgische club, RC Oostende, tot stand.
De “Centrale Raad”, onder leiding van de Internationale Voorzitter, is het bestuurslichaam van Rotary International en zetelt in Evanston, U.S.A.
De driejaarlijkse “Wetgevende Raad” van R.I. is bevoegd om de statutaire documenten te wijzigen.
De jaarlijkse “Conventie” is de internationale bijeenkomst van de rotaryfamilie om alle rotariërs te stimuleren, te inspireren en te informeren om zo beter de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Zij keurt ook de benoeming van de Internationale Voorzitter, de leden van de Centrale Raad en de districtsgouverneurs goed.

Op 1 juli 2003 was R.I. verspreid over 166 landen, ingedeeld in 34 zones, 529 districten geleid door een districtsgouverneur, 31.314 clubs en 1.220.543 leden.

België en Luxemburg vormen samen 3 districten: D 1620, D 2170 en D 1630met meer dan 240 clubs en circa 10.500 leden.
>> zie ook www.rotary.belux.org/d1630/index_nl.shtml

 

Lees meer