Jubileum: 100 jaar Rotary!

Op 23 februari 1905 vond er in Chicago op initiatief van advocaat Paul P. Harris een ontmoeting plaats tussen vijf personen. Zij maakten zich zorgen over de onverschilligheid in de menselijke verhoudingen en stelden een daad. De eerste Rotaryclub werd geboren.

Nu, een eeuw later, zijn er ruim een miljoen leden die het gedachtegoed van Paul P.Harris in ere houden.
Nu, een eeuw later, zijn er wereldwijd ruim 24.000 clubs die de fakkel met het Rotary-ideaal doen branden. Het ideaal om zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging de medemens te steunen.
Nu, een eeuw later, vindt er weer een ontmoeting plaats…

Bezoek zeker ook www.genkrotary100.be!

 

Lees meer