Permanente acties van Rotary voor de jeugd

Detailinformatie

 

Student Exchange Program (S.E.P.)

Rotary biedt aan jongeren uit het secundair onderwijs de kans om gedurende een gans schooljaar in een ander land leef- en studie-ervaringen uit te wisselen, waardoor de internationale verstandhouding wordt bevorderd.

S.E.P. richt zich tot studenten die een andere cultuur in een vreemd land willen ontdekken, nieuwe vrienden willen maken, een betere kijk hopen te krijgen op de wereld, een andere taal wensen te leren, om op die manier mee te werken aan een algehele wereldvrede. De deelnemers (16-18 jaar) doen het laatste jaar humaniora over in een schoolinstelling van het keuzeland op basis van uitwisseling met een student uit dat land die in België op zijn beurt het laatste jaar humaniora herneemt. Een keuzeland kan in principe elk land zijn waar Rotary International vertegenwoordigd is.

Rotary Foundation

De Rotary Foundation is een van de middelen waarmee Rotary, internationaal gezien, het wederzijds begrip wil bevorderen. Zij schenkt beurzen aan jonge studenten en universitair gediplomeerden om hun studies over de grenzen heen verder te zetten. Ze komt ook tussen om jonge zakenmensen en vrije beroepen vormingsreizen te laten ondernemen in andere landen.
Jaarlijks kent Rotary Foundation voor miljoenen U.S. dollar beurzen toe.
>> zie ook: www.rotary.belux.org/info/nl/stichting.html
>> zie ook: www.rotary.org/foundation/index.html

Gedurende één week wordt een seminarie over een bepaald thema gehouden. Jongeren (+ 20 j.) leren zich uitdrukken, oefenen in taalbeheersing en overredingskracht. Andere betrachtingen zijn leren luisteren, tact en geduld voor anderen opbrengen en besluiten formuleren. De belangrijkste doelstellingen van deze organisatie zijn: het bevorderen bij de jeugd van leiderskwaliteiten met zin voor verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en burgerzin.

Rotary Youth Leadership (R.Y.L.A.)

Gedurende één week wordt een seminarie over een bepaald thema gehouden. Jongeren (+ 20 j.) leren zich uitdrukken, oefenen in taalbeheersing en overredingskracht. Andere betrachtingen zijn leren luisteren, tact en geduld voor anderen opbrengen en besluiten formuleren. De belangrijkste doelstellingen van deze organisatie zijn: het bevorderen bij de jeugd van leiderskwaliteiten met zin voor verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en burgerzin.

Holiday Exchange Program (H.E.P.)

Het doel is de internationale vriendschap te bevorderen door, op basis van wederkerigheid, aan jongeren van minimum 16 jaar de gelegenheid te geven een verlofperiode in het buitenland door te brengen.

Group Study Exchange (G.S.E.)

De Group Study Exchange (GSE) is een uitwisselingsprogramma tussen districten uit verschillende landen. Het staat open voor jonge beroepsmensen tussen 25 en 40 jaar.

 

Lees meer