Wat is het opzet van Rotary?

De eerste Rotaryclub werd opgericht met de bedoeling personen van verschillende beroepen samen te brengen om tot meer begrip voor elkaar en voor hun omgeving te komen. Het treffen van verschillende beroepen is nog steeds de basis gebleven van het lidmaatschap: één lid per specifieke beroepstak.

Als oudste serviceclub stelt Rotary zich ten dienste van de gemeenschap. Praktisch doen de Rotariërs dit door hun beroep correct uit te oefenen, door hun service-ideaal toe te passen in hun privé en sociaal leven, doorvriendschapsbanden op te bouwen over de hele wereld en natuurlijk hun projecten te steunen ten dienste van de plaatselijke gemeenschap, van de streek en zelfs van de hele wereld.

Overal ter wereld zijn de doelstellingen van Rotary identiek:

  • onderlinge vriendschap ten bate van het algemeen welzijn
  • eerlijkheid en eerbaarheid in het beroepsleven
  • dienstbaarheid op persoonlijk, sociaal of professioneel vlak
  • internationale verstandhouding tot een betere samenwerking van alle beroepen

Het dienstbetoon van de Rotaryclub manifesteert zich op elk niveau, zowel sociaal als cultureel.

 

Lees meer