Wat onderscheidt ons van andere serviceclubs?

Rotary en andere servicebewegingen streven in grote lijnen dezelfde doelstellingen na. De specificiteit van Rotary ligt vooral in de wijze waarop ze deze doelen wil verwezenlijken:

  • De rotaryfilosofie komt tot uiting in een duidelijke omschrijving van de gestelde doelen, in de ethische gedragscode en in de “Vier-vragentest” (zie hoger).
  • Het classificatiesysteem houdt in dat men ernaar streeft een zo breed mogelijke waaier van beroepen, eigen aan de streek, te vertegenwoordigen in elke club.
  • De wekelijkse ‘statutaire’ vergadering is door Rotary International reeds vroeg in haar bestaan verplichtend gemaakt voor elke club om een hechte vriendschapband onder de leden te smeden. Van elk lid wordt een aanwezigheidsgraad van 60% verwacht. Deze regel wordt met enige soepelheid toegepast (compensaties).

 

Lees meer