Wie worden Rotariërs?

Beroepsactieve personen die zich allen willen verbinden door éénzelfde ideaal: “DIENEN EERST” (Service Above Self). De dienst aan de gemeenschap komt voor eigen belang!

Je kan geen lid worden op eigen initiatief, maar je wordt er toe uitgenodigd. In principe kan in de club, door het classificatiesysteem, maar één vertegenwoordiger van een welbepaald beroep worden opgenomen. De club moet een weerspiegeling zijn van wat economisch en sociaal leeft in de regio.

Van de leden wordt verwacht: een onbesproken gedrag, goed aangeschreven te staan in hun beroep en zin hebben voor verantwoordelijkheid en sociaal engagement. Van groot belang is de actieve inzet in de serviceprojecten van de club en het district. Lid zijn betekent zich ten volle inzetten, tijd vrijmaken en energie besteden ten voordele van de gemeenschap.

 

Lees meer