Wat is Rotary?

De eerste serviceclub ter wereld was de Rotaryclub van Chicago, opgericht in 1905. Doordat de oprichters “in rotatie”, beurtelings bij een lid thuis, vergaderden, kozen zij als naam Rotary. Vandaag is Rotary de meest internationale van alle serviceclub-organisaties (meer dan 31.000 clubs in 166 landen met meer dan 1,2 miljoen leden).

Rotariërs ijveren voor de toepassing van strenge ethische principes in om het even welk beroep, zetten humanitaire en sociale acties op, en trachten de wereldgoede wil en vrede te brengen. “Service Above Self” is het Rotary motto: wat rotariërs in naam van Rotary doen, doen zij vrijwillig.

Rotaryclubs komen wekelijks bijeen ter ondersteuning van de vriendschap en om rondom de doelstellingen van Rotary met elkaar te overleggen. Opdat zo’n club de eigen leefgemeenschap best, d.w.z. volledig zou vertegenwoordigen, wordt per beroep slechts één vertegenwoordiger toegelaten. Iedere club bepaalt zelf haar acties. Momenteel moedigt RI de clubs aan zich in te zetten tegen o.m. ondervoeding, milieubezoedeling, analfabetisme, druggebruik en ouderenverwaarlozing.

Definitie

Rotary International is een vereniging van vertegenwoordigers uit het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen die zich bewust willen inzetten voor de anderen, in een wereldwijde actie van dienstbetoon.

Ze willen in hun beroepsleven een hoogstaande beroepsethiek uitdragen en alles in het werk stellen om de vrede en de verstandhouding onder de mensen en de volkeren te bevorderen en dit zonder onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Rotary dient zich aan als een open, democratisch geleide wereldbeweging, die zich grootmoedig ten dienste stelt van de medemens, zonder enige berekening of bijbedoeling, omdat rotariërs geloven dat de voornaamste taak van een mens erin bestaat, anderen gelukkig te maken.
 

(Centrale Raad Rotary International, 1976)

 

Rotary Club 50 jaar

  Download PDF

 

Lees meer