Posts by: sakin

Terugblik bezoek Ben Lambrechts (PXL) en inboud Mercedes

Terugblik bezoek Ben Lambrechts (PXL) en inboud Mercedes

Op donderdag 15 november kregen we bezoek van gastspreker Ben Lambrechts (PXL). Op deze vergadering heeft onze inbound Mercedes ons ook een bezoekje gebracht en pizza’s te koop aangeboden. Deze verkoop kaderde in de actie “Pizza for Life”, georganiseerd door het YE-Districtscomité. De actie hoort bij de Warmste Week, een jaarlijks succesvol initiatief van Studio …

Bestuurswissel juni 2018

Bestuurswissel juni 2018

Op 29 Juni vond de jaarlijkse bestuurswissel plaats in de Figaro in Hasselt. Bart Remans is de nieuwe voorzitter, hij volgt Jos Geebelen op. Met dank voor de foto’s aan Herman Vanspauwen.

Clubbijeenkomst 2018

Clubbijeenkomst 2018

Op zaterdag 24 maart 2018 heeft onze clubbijeenkomst voor alle leden plaatsgevonden. Het was een succesvolle zaterdagochtend waarin de leden via voting heel wat inspraak kregen in de toekomstplannen van de club. De antwoorden worden geanalyseerd en later dit jaar verwerkt in de toekomstplannen van onze Genk Rotary club. Vriend Joep was jarig en trakteerde …

Bezoek aan Bethanië

Bezoek aan Bethanië

Rotary Club Genk bracht in maart een bezoek aan Bethanië. De aanwezige leden van onze club werden geïnformeerd rond het project “LAB&P”. Rotary Genk sponsort dit project voor een bedrag van 13250 €, opbrengsten die volledig uit Genker Folies komen. U kan hier sfeerfoto’s, alsook een film terugvinden.